Recerca

Fer recerca, investigar, vol dir fer-se preguntes sobre les coses, plantejar-se un qui, un què un quan, un per què o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat o del passat. La recerca ha de permetre donar resposta a aquestes preguntes. Investigar implica buscar i ordenar informació, relacionar-la i interpretar-la. 

Des del Col·legi Sant Miquel dels Sants s’entén fer recerca com estar en camí cap a la veritat, sense posseir-la. La recerca com una manera de perfeccionar i acotar les incerteses.

Jornada anual de Recerca

Des de fa uns anys, el Col·legi Sant Miquel dels Sants celebra de forma anual la Jornada de Recerca. El centre obre les portes al públic per donar a conèixer els treballs d’investigació que els estudiants de batxillerat portern a terme. +info

Temàtiques

Els Treballs de Recerca dels estudiants de Batxillerat de la nostra escola estan centrats en camps i disciplines tan diversos com Ciències, Enginyeria i Arquitectura. Matemàtica, Ciències Socials, Educació, Humanitats, Psicologia, Art i Disseny. +info

Fem recerca

Fem recerca és el bloc que el Col·legi Sant Miquel dels Sants ha posat en marxa amb una doble finalitat. Donar visibilitat als Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat del centre. I, alhora, donar pautes als estudiants que han de fer front al Treball de Recerca. +info

Tutors

El Col·legi Sant Miquel dels Sants compta amb una vintena de tutors especialitzats en deferents camps i àrees temàtiques perquè els estudiants puguin portar a terme el Treball de Recerca. donar suport. +info

Col·laboradors

El Col·legi Sant Miquel dels Sants compta amb la col·laboració i el suport de centres, institucions, entitats i empreses que també fan possible que els estudiants de Batxillerat puguin portar a terme el seu Treball de Recerca. +info

In_certeses

Cada any, coindicint amb la Jornada de Recerca, el Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic edita In_certesesEs tracta d’una col·lecció que consta de diferents volums que recopilen en un únic document els Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat. +info

Guardons

Els Treballs de Recerca dels estudiants de Batxillerat del Col·legi Sant Miquel han estat distingits en diferent ocasions. +info

santmiquel: l’escola que busques