Projecte i mètode (pendent)

El Col·legi Sant Miquel dels Sants es proposa en el seu objectiu número 1 recollit a l’H2030 “Educar cadascun dels nois i noies de manera integral i personalitzada per tal de desenvolupar competències personals, socials i acadèmiques, amb projecció de futur”.

Volem educar els i les alumnes de manera integral per tal que desenvolupin competències personals, socials i acadèmiques, en contextos autèntics, vivencials i amb projecció de futur, a partir de metodologies actives, on l’alumnat sigui el protagonista de la construcció del seu aprenentatge i desenvolupament. En aquest context, la figura docent ha de ser activadora de l’aprenentatge i no tant facilitadora d’aquest. 

Línia pedagògica

Els principis rectors a partir dels quals es programa qualsevol disciplina al Col·legi Sant Miquel dels Sants són els següents:
_L’observació de l’entorn natural i humà: aprendre a mirar i a observar.
_La reflexió per tal de desenvolupar la capacitat de valorar i de pensar.
_L’experimentació com a mitjà d’adquisició de nous coneixements.
_La creativitat com a capacitat de trobar noves solucions. _El pensament crític per fomentar la capacitat de comprendre el món que ens envolta en tots els seus aspectes.
_La sensibilització envers el món social i cultural per a estimular la percepció i l’emoció.

Metodologies

El caràcter propi i la manera fer del Col·legi Sant Miquel dels Sants té també es fa visible en les metodologies utilitzades. L’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu dins i fora de l’aula. El treball per projectes des de tots els departaments i en xarxa amb altres institucions, com les escoles Tr@ms. L’educació en la presentació pública d’investigacions, coneixements i treballs.Les noves tecnologies i recursos multimèdia com a eines d’aprenentatge, de gestió i de creació de continguts.
L’avaluar per aprendre que permet decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. 

Recerca

Fer recerca, investigar, vol dir fer-se preguntes sobre les coses, plantejar-se un qui, un què un quan, un per què o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat o del passat. La recerca ha de permetre donar resposta a aquestes preguntes. Investigar implica buscar i ordenar informació, relacionar-la i interpretar-la. Des del Col·legi Sant Miquel dels Sants s’entén fer recerca com estar en camí cap a la veritat, sense posseir-la. La recerca com una manera de perfeccionar i acotar les incerteses. +info

StM Report

El Col·legi Sant Miquel dels Sants és un dels centres educatius de Catalunya que participa en el projecte Junior Report. Es tracta d’una iniciativa que consisteix en desenvolupar una capçalera digital gestionada pels propis estudiants. Com a redactors juniors, els estudiantes que formen part del projecte tenen l’oportunitat de participar en un consellj de redacció, entrevistar a personalitats o participar en els premis RED que reconeixen els millors articles i reportatges publicats durant el curs. El projecte RED, juntament amb els tallers “L’actualitat a l’aula” és una iniciativa de la productora Blue Globe Media i compra amb el suportarla d’empreses i institucions educatives com Acer Education, Microsoft, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i Cloudalia, a més de la Fundació Tr@ms. +info

Pràctiques al laboratori

Els treballs pràctics o “experiències” com són anomenades habitualment, són el tipus d’activitats que millor caracteritzen l’ensenyament de les Ciències, diferenciant-la d’altres disciplines. Els treballs pràctics aporten els treballs pràctics aporten als estudiants motivació, interès per raonar sobre allò concret del cas particular de l’experiment i ’interès per visualitzar els objectes i fenòmens que la ciència conceptualitza i explica. El Col·legi Sant Miquel dels Sants ofereix als estudiants la possibilitat de portar a terme aquesta experimentació als laboratoris de l’escola.

Tallers de tecnologia

Dissenyar i construir objectes és una activitat molt adequada perquè l’alumnat treballi en equip, amb la qual cosa també s’aconsegueix que vagin madurant en l’exercici de l’organització, el debat i el respecte als altres. És molt important que l’alumnat realitzi processos tecnològics complets, amb el suport docent necessari en cada cas. Aconseguir el resultat esperat, per al qual s’ha treballat, i que segu­rament ha requerit exercitar la paciència i la imaginació, és altament gratificant. D’aquí que des del Col·legi Sant Miquel dels Sants es porten a terme Tallers de tecnologia. Dissenyar i construir objectes és una activitat molt adequada perquè l’alumnat treballi en equip, amb la qual cosa també s’aconsegueix que vagin madurant en l’exercici de l’organització, el debat i el respecte als altres.

 

Treball per projectes

El treball per projectes és una metodologia per a la personalització de l’aprenentatge. Al Col·legi Sant Miquel dels Sants promovem projectes interdisciplinaris i cooperatius; fem projectes de creativitat, acció i servei (CAS); i afavorim la participació, el treball en equip i la presentació de resultats. +info

Projecte Magrana

El Projecte Magrana, metodologia de treball per a la lectura, és una aplicació pràctica que neix de l’experiència docent. És un projecte, fruit de l’experiència docent i de la mirada inquieta. Es tracta d’una me-todologia aplicada a la lectura d’obres de la literatura catalana i universal a secundària i a batxillerat en què es treballen lectures com a projectes personalitzats, treballats de manera intensa i continuada, amb unes estratègies metodològiques basades en el tre-ball per projectes i la personalització de l’aprenentatge, a més d’incorporar el treball cooperatiu i l’aprendre a aprendre. +info.

Sant Jordi i Setmana de la poesia

Sant Jordi és una vivència a la nostra escola. Les Humanitats i la literatura es fan sentir i s’escolten en forma de Certamen literari, poemes, booktubers, recitals, cançons i tallers. Durant una setmana estudiants, equip docent i famílies viuen Sant Jordi i la Setmana de la Poesia. I aquest curs 2019/2020 l’hem viscut connectat en la distància. Ha estat el primer Sant Jordi de l’escola i virtual del Col·legi Sant Miquel dels Sants. Un Sant Jordi i una Setmana de la Poesia que ha despertat creativitats, emocions i noves experiències. +info

Sortides i viatges

Pensem que és important que els estudiants, des de ben petits, s’acostumin a sortir de l’escola i de l’entorn més proper per conèixer, entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món. D’aquí que el Col·legi Sant Miquel dels Sants organitza i promou colònies, sortides, intercanvis i viatges de característiques ben diverses. Ara, amb el cotext actual promovem sortides i viatges virtuals. +info


Aquí decideixes el teu futur.