Crea el teu itinerari

El nostre objectiu últim és formar persones íntegres, de mentalitat oberta, solidàries i emprenedores. Persones que vegin en la recerca una de les vies per fer un món millor, més humà i més pacífic i que vetllin per la salut del planeta. El teu itinerari comença aquí. Crea’l.

Persones i coneixement. Són els dos grans eixos sobre els quals gira el nostre Horitzó 2030, la línia estratègica dels propers deu anys que ja hem començat a desplegar. Volem contribuir a la consecució dels 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) de L’Agenda 2030 i amb una cura molt especial a l’assoliment de l’Objectiu 4, dedicat a l’educació. El Col·legi Sant Miquel dels Sants ha estat distingit amb el Segell d’Innovació Educativa SMART que identifica les escoles que impulsen la implementació de procediments innovadors a les aules com a mitjà per aconseguir l’excel·lència en tots els àmbits de formació dels estudiants. I és el primer centre de la Catalunya Central acreditat per impartir el Batxillerat Internacional® (IB®).

Educació Secundària

La personalització de l’aprenentatge; l’equip format per família, estudiant i docents; els entorns d’aprenentatge que ajuden l’estudiant en el seu procés de maduresa i autonomía; així com els projectes interdisciplinaris i cooperatius són alguns dels trets característics de l’educació Secundària al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic. Al nostre Col·legi, afavorim la participació, el treball en equip i la presentació de resultats. Fem projectes de creativitat, acció i servei (CAS) i desenvolupem activitats fora del centre per interactuar amb l’entorn.  Incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir la capacitat d’examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d’entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món i implicar-s’hi. Som escola Multilingüe i promovem el coneixement de l’anglès, el francès i l’alemany a nivell curricular i amb la nostra pròpia Escola d’idiomes. Anem més enllà de l’educació formal amb més i millors oportunitats educatives per facilitar que cada jove construeixi el seu propi itinerari vital. A 4t, oferim els itineraris científic, tecnològic, social, humanístic i professional. +info 


Batxillerat Sant Miquel

El seguiment individualitzat a través de tutories; l’equip format per família, estudiant i docents; l’educació rigorosa i integral; el valor de  la recerca, de forma coordinada amb centres d’investigació externs a la nostra escola són aspectes propis del Batxillerat al Col·legi Sant Miquel dels Sants. Al nostre Col·legi, incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir la capacitat d’examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d’entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món i implicar-s’hi. Som escola Multilingüe i promovem el coneixement de l’anglès, el francès i l’alemany. Ho fem amb auxiliars de conversa, visites d’estudiants del MIT i amb la nostra pròpia Escola d’idiomes. Anem més enllà de l’educació formal amb més i millors oportunitats educatives per facilitar que cada jove construeixi el seu propi itinerari vital. Oferim diversos itineraris tant de les modalitats de ciències i tecnologia, com de les modalitats d’humanitats i ciències socials. I assessorem per programes d’ampliació d’estudis: Bojos per la ciència, Joves i ciència, Centres de recerca, proves Cangur i Estades a l’empresa. El 95% dels estudiants del nostre Col·legi superen les proves de PAU i accedeixen a la Universitat. +info


Batxillerat Internacional (IB)®

El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic és el primer centre de tota la Catalunya Central acreditat per impartir el Batxillerat Internacional® (IB). Els estudiants de batxillerat de Sant Miquel tenen la possibilitat de cursar, de forma integrada, el Batxillerat estatal (LOMCE) i el Batxillerat Internacional®. L’IB® són estudis homologats internacionalment i reconeguts per la majoria d’universitats del món. Compten amb la garantia de rigor de l’organització internacional i principalment són avaluats mitjançant correcció externa. L’IB® se suma al Batxillerat de Sant Miquel que s’ha caracteritzat sempre pel compromís, tant a l’hora de capacitar els estudiants de cara als estudis superiors com de contribuir al seu creixement intel·lectual i personal i al desenvolupament d’un pensament crític i autònom. +info

Descarrega’t el llibret informatiu


santmiquel: l’escola que busques